choose language:

Język PolskiEnglish

E-mail: info@powerpol.com.plPliki do pobrania


Nowa Taryfa 2016!

Kliknij tutaj, aby ją przeczytać.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taryfa POWERPOL Sp. z o.o.www.powerpol.com.pl/userfiles/editor/2014_02_04_Taryfa_POWERPOL_Sp__z_o_o_(1).pdf

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-35/2013/2014/17281/IV-A/AŁ z dnia 4 lutego 2014 roku.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taryfa POWERPOL Sp. z o.o.
- POBIERZ PLIK PDF

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-9(4)/2010/17281/I-A/AŁ z dnia 2 marca 2010 r.

-------------------------------------------------------------------------

Wniosek - POBIERZ PLIK PDF

Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej SN 10.0 kV Zakładu Energetycznego POWERPOL

-------------------------------------------------------------------------

Wzór umowy - POBIERZ PLIK PDF

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia dystrybucji

-------------------------------------------------------------------------

Ogólne warunki umowy sprzedaży energii elektrycznej - POBIERZ PLIK PDF

-------------------------------------------------------------------------

Cennik usług pozataryfowych - www.powerpol.com.pl/userfiles/editor/CENNIK USŁUG POZATARYFOWYCH(2).pdf

--------------------------------------------------------------------------

Zmiana taryfy dla dystrybucji z dnia 15 lutego 2012 roku - www.powerpol.com.pl/userfiles/editor/2012_02_15_Zmiana_taryfy_POWERPOL_Sp__z_o_o_.pdf