choose language:

Język PolskiEnglish

E-mail: info@powerpol.com.plFAQ - Umowa

Na jak długo mogę zawrzeć umowę z waszą spółką?

Umowę można zawrzeć na czas nieokreślony lub ograniczony.
 

Jak mogę dokonać zmiany adresu do korespondencji?

Zmiany takiej można dokonać na dwa sposoby: listownie lub telefonicznie kontaktując z się z naszym Działem Obsługi Klienta drogą mailową : info@powerpol.com.pl . Po dokonaniu tej zmiany cała korespondencja włącznie z fakturami będzie wysyłana pod wskazany adres.
 

Co muszę zrobić, jeśli zmienię adres siedziby swojej firmy?

To bardzo proste, należy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta i dostarczyć niezbędne dokumenty potwierdzające zmiany danych firmy (Wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo wyciągz Krajowego Rejestru Sądowego). W przypadku kontaktu telefonicznego zostaniecie Państwo poproszeni o przesłanie dokumentów faksem, natomiast jeżeli zdecydujecie się na kontakt listowny, to poprosimy o dołączenie do pisma i kserokopii tych dokumentów.
 

Jeżeli mogę zmienić dostawcę, to czy mogę również zmienić dystrybutora?

Dystrybutora z mocy ustawy zmienić nie można. Jest bowiem określony obszar dystrybucji, w którym znajduje się punkt poboru energii.