choose language:

Język PolskiEnglish

E-mail: info@powerpol.com.plFAQ - Zmiana Sprzedawcy

Jak długo trwa zmiana sprzedawcy (dostawcy) energii?

Termin ten określa ustawa, według której pierwsza zmiana dostawcy powinna trwać nie dłużej niż 30 dni, natomiast każda kolejna zmiana nie dłużej niż 14 dni.

Co zmieni się dla mojej firmy jeżeli zdecyduję się na was jako swojego sprzedawcę energii?
 

Przede wszystkim zdecydowanie wzrośnie poziom obsługi Twojej firmy jako Klienta, koniec z wiecznym wysłuchiwaniem melodyjek na infoliniach i kolejkami do biur obsługi tradycyjnych "państwowych dostawców".

Drugim ważnym aspektem jest zdecydowany spadek kosztów, nie tylko ze względu na niższe ceny energii ale również odpowiednio zoptymalizowane przez nas zużycie, parametry dystrybucyjne i ilość mocy zamówionej. 
 

Czy zmiana sprzedawcy energii elektrycznej jest bezpłatna?

Zgodnie z Prawem Energetycznym, zmiana sprzedawcy energii jest prawem każdego klienta i nie wiąże się z kosztami. Z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wynikać może  konieczność dostosowania układu pomiarowego, co dotyczy wyłącznie klientów korzystających z energii na średnim i wysokim napięciu.

 
Co z okresem przejściowym, czy na czas zmiany dostawcy nie zostanę odcięty od prądu?

Nie, prąd zawsze będzie do Ciebie płynął, niezależnie od tego kto aktualnie jest Twoim sprzedawcą. Za techniczną jakość prądu i ciągłość usług odpowiada  Dystrybutor. Wszystko uregulowane jest odpowiednim przepisami URE.
 

Czy będę miał nowy kabel, nowego inkasenta i nowy licznik?

Nie, ponieważ za infrastrukturę przesyłową odpowiedzialny jest Dystrybutor który pozostaje ten sam.

Prąd będzie przesyłany przy użyciu tych samych kabli, liczniki będzie odczytywał ten sam inkasent co wcześniej, otrzymasz tylko osobną fakturę za energię od Energii Dla Firm za usługi dystrybucyjne od Dystrybutora.

 

Gdzie jest haczyk w waszej ofercie ?

Jedyną niedogodnością która Twoja firma będzie musiała ponieść w początkowym okresie współpracy z nami jest rozbicie płatności za prąd na dwie osobne faktury.


Jedna od nas za faktycznie zużytą energie elektryczną, druga za usługi dystrybucyjne od dystrybutora.


Istnieje w polskim prawie możliwość podpisania w imieniu Klienta tzw. "umowy kompleksowej" która pozwala nam jako sprzedawcy zawrzeć w imieniu Twojej firmy umowę z dystrybutorem i fakturować całość należności przez nas.


Jednak ze względu na olbrzymią niemoc prawną wśród firm dystrybucyjnych, nie jesteśmy obecnie w stanie zawierać takich umów.

 

Nasz dział prawny prowadzi skuteczne negocjacje z poszczególnymi OSD i wkrótcę będziemy mogli zaoferować możliwość rozliczenia całej należności na jednej fakturze.
 

Jak to możliwe, że jesteście aż o tyle tańsi ?
 

Doświadczenie w handlu energią pozwala nam kupować ją w bardzo atrakcyjnych cenach, do tego ponosimy niskie koszty własne gdyż nie posiadamy przerośniętej i niewydolnej struktury administracyjnej tak jak tradycyjni Sprzedawcy.

 

Bardzo szybko reagujemy na wszystkie zmiany zachodzące na dynamicznym rynku energetycznym.


To wszystko powoduje że jesteśmy w stanie zaoferować tak atrakcyjne ceny jednocześnie zachowując najwyższe standardy obsługi klienta.
 

Co będzie jeżeli zamkniecie działalność lub zbankrutujecie, czy zostanę bez prądu ?

Nie, w powyższych przypadkach na miejsce sprzedawcy wchodzi tzw. "sprzedawca zastępczy" zgodnie z określonymi przez URE przepisami, wiec Twoja firma ma zagwarantowaną ciągłość dostaw prądu.