choose language:

Język PolskiEnglish

E-mail: info@powerpol.com.plJak zostać naszym klientem ?

 Jak zostać klientem POWERPOL Sp. z o.o. ?

 

Oferujemy wszelkie wsparcie związane z procedurą zawierania umowy od strony formalnej i handlowej. Zawarta umowa z POWERPOL SP. Z O.O. , stanowi podstawę do sprzedaży energii elektrycznej do Twojej Firmy. Proponujemy dwa rodzaje umów:

* Umowę kompleksową sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji. Umowa obejmuje postanowienia dotyczące sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji. Będziesz otrzymywał od POWEPROL SP. Z O.O. jedną fakturę, łącznie z rozliczeniem sprzedaży energii elektrycznej oraz usług dystrybucji. Warunkiem niezbędnym jest przyłączenie do sieci dystrybucyjnej POWERPOL Sp. z o.o.

*Umowę sprzedaży energii elektrycznej. Obejmuje swoimi postanowieniami jedynie sprzedaż energii elektrycznej. Warunkiem jej realizacji jest zawarcie odrębnej umowy na świadczenie usług dystrybucji z operatorem sieci dystrybucyjnej na twoim terenie. Będziesz otrzymywał dwie faktury rozliczeniowe. Jedną od POWERPOL Sp. z o.o. za sprzedaż energii elektrycznej, natomiast drugą za usługi dystrybucji od dotychczasowego dystrybutora(patrz leksykon energetyczny).

Masz pytania dotyczące umowy, prosimy o kontakt mailowy : info@powerpol.com.pl

Jeśli masz pytania, opinie, uwagi, sugestie dotyczące działalności naszej firmy serdecznie zapraszamy do kontaktowania się z nami! Na każdy mail odpowiemy w możliwie najszybszym czasie!