choose language:

Język PolskiEnglish

E-mail: info@powerpol.com.plMasz prawo wyboru

Z dniem 1 lipca 2007 roku w Polsce, odbiorcy końcowi nabyli  prawo do korzystania z usług wybranego przez siebie, sprzedawcy energii elektrycznej. Nie ma już obowiązku zakupu prądu od dotychczasowej, lokalnej spółki. Ustawa ta daje nam możliwość zakupu energii od firmy z drugiego końca Polski, np. firma z  Warszawy może kupować prąd w Krakowie, Gdańsku lub gdziekolwiek zechce. Możliwość zakupu energii od dowolnej spółki, jest możliwa dzięki podziałowi dotychczasowego Zakładu Energetycznego na dwie części:

  • Sprzedawcę energii elektrycznej, którego działalność rozszerzona jest o możliwość sprzedaży prądu klientom w całym kraju, a nie jak dotychczas tylko na rynku lokalnym.
  • Dystrybutora, który dostarcza nam energię kupioną u sprzedawcy. W tym przypadku, obsługująca nas spółka dystrybucyjna zależy od miejsca w którym mieszkamy i nie mamy możliwości jej zmiany.

Oferta skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw, w której Energia Dla Firm gwarantuje, że zaoferowana cena będzie najniższą możliwą dostępną w Twoim regionie dystrybucyjnym.

Jeżeli otrzymasz i przekażesz nam ofertę konkurencyjną, która we wszystkich strefach czasowych będzie tańsza od ceny POWERPOL sp.z o.o. , zobowiązujemy się do:

  • obniżenia cen  do poziomu wskazanego na ofercie konkurencyjnej,
  •  zgody na rozwiązanie umowy z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Klient rozliczany jest zaliczkowo, tzn. na podstawie prognozy rocznej opartej o deklarację zużycia zawartą w umowie. Faktury zaliczkowe wystawiane są 1-go dnia miesiąca.

  • Klient nie musi zużyć zadeklarowanej ilości energii elektrycznej.
  • Termin płatności faktur – od przedpłaty do nawet 90 dni
  • Okres wypowiedzenia umowy - 3 miesiące.