choose language:

Język PolskiEnglish

E-mail: info@powerpol.com.plAktualności

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE 31.03.2020 | 2018-12-27

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE 31.03.2020 - Ikona


                               INFORMACJA DOTYCZĄCA ARTYKUŁU 7. PKT  8 L USTAWY PRAWO ENERGETYCZNE


DOTYCZY II KW. 2020

1.Informujemy o braku podmiotów ubiegających się o przyłączenie żródeł do Sieci elektroenergetycznej spółki z o.o. POWERPOL w Jelczu-Laskowicach , o napięciu znamionowym powyżej 1  kV .

2.Dostępne moce przyłączeniowe dla żródeł o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.
 
DOSTĘPNE MOCE PRZYŁĄCZENIOWE DLA ŻRÓDEŁ w MW

Stacja elektroenergetyczna             2020            2021        2022      2023      2024      2025
RD Jelcz-Laskowice 10 kV                 0                    0                0           0              0             0
RE Jelcz-Laskowice 10 kV                  0                    0                0           0              0              0      
RS Jelcz-Laskowice 10 kV                  0                     0              0             0             0              0        
 
       
Aktualizacja 31.03.2020 r.