choose language:

Język PolskiEnglish

E-mail: info@powerpol.com.plPliki do pobrania


Nowa Taryfa 2016!

Kliknij tutaj, aby ją przeczytać.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taryfa POWERPOL Sp. z o.o. - POBIERZ PLIK PDF

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-19/2012/17281/III-A/AŁ  z dnia 17 września  2012 r.

-------------------------------------------------------------------------

Wniosek - POBIERZ PLIK PDF

Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej SN 10.0 kV Zakładu Energetycznego POWERPOL

-------------------------------------------------------------------------

Wzór umowy - POBIERZ PLIK PDF

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia dystrybucji

-------------------------------------------------------------------------

Ogólne warunki umowy sprzedaży energii elektrycznej - POBIERZ PLIK PDF-------------------------------------------------------------------------

Umowa sprzedaży energii elektrycznej - wzór do negocjacji -
POBIERZ PLIK PDF

Pełnomocnictwo dla POWERPOL  - pobierz.pdf
Załącznik do Umowy Sprzedaży Energii El. -POBIERZ PLIK.PDF


-------------------------------------------------------------------------

Oświadczenie o przyjęciu oferty POWERPOL - Pobierz plik PDF

-------------------------------------------------------------------------

Zmiana taryfy - Pobierz pliki: 
 1 | 2 | 3 | 4 | 5

------------------------------------------------------------------------------

Regulamin konkursu - Pobierz plik PDF