choose language:

Język PolskiEnglish

E-mail: info@powerpol.com.plPliki do pobrania

Wniosek - POBIERZ PLIK PDF

Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej SN 10.0 kV Zakładu Energetycznego POWERPOL

-------------------------------------------------------------------------

Wzór umowy - POBIERZ PLIK PDF

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia dystrybucji

-------------------------------------------------------------------------

Ogólne warunki umowy sprzedaży energii elektrycznej - POBIERZ PLIK PDF

-------------------------------------------------------------------------

Umowa sprzedaży energii elektrycznej - wzór do negocjacji -
POBIERZ PLIK PDF