choose language:

Język PolskiEnglish

E-mail: info@powerpol.com.plSprzedaż energii

Nasza oferta adresowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw rozliczanych w zespołach grup taryfowych B,C1x oraz C2x. Jest to idealne rozwiązanie dla Klientów, dla których możliwość precyzyjnego planowania kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej ma pierwszoplanowe znaczenie.

W naszej ofercie całe ryzyko zmian cen energii elektrycznej na rynku hurtowym energii, na którym spółki obrotu dokonują zakupów energii ponosi POWERPOL , dzięki czemu uzyskujecie Państwo gwarancję niezmiennych cen przy podspianiu umowy na dany okres.

Sprzedajemy energię elektryczną na terenie całego kraju, oferując najlepsze rozwiązania dla domu, małych i średnich firm, jak również dużych przedsiębiorstw i instytucji.

Oczywiście jesteśmy w stanie sprzedawać energię elektryczną każdej firmie , które posiadają swoje plany taryfowe,niezależnie od  dotychczasowej taryfy stosowanej przez obecnego sprzedawcę. Znajdziemy rozwiązanie korzystne dla każdej firmy oraz zajmiemy się zmianą sprzedawcy. Szukasz gwarancji utrzymania na niezmiennym poziomie ceny energii elektrycznej? Zabezpiecz swoją firmę przed skutkami podwyżek cen energii. Planuj wydatki, oszczędzaj fundusze i inwestuj.

Oferta skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw, w której POWERPOL SP. Z O.O. gwarantuje, że zaoferowana cena będzie najniższą możliwą dostępną w Twoim regionie dystrybucyjnym.

Jeżeli otrzymasz i przekażesz nam ofertę konkurencyjną, która we wszystkich strefach czasowych będzie tańsza od naszej , zobowiązujemy się do:

  • obniżenia cen do poziomu wskazanego na ofercie konkurencyjnej,
  • zgody na rozwiązanie umowy z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Ponadto

  • Klient nie musi zużyć zadeklarowanej ilości energii elektrycznej
  • Termin płatności faktur – nawet do 60 dni
  • Okres wypowiedzenia umowy - 3 miesiące.